Bemutatkozás

Az alapítvány célja:
Történelmi és sporttörténelmi kiállítások, konferenciák szervezése belföldön és külföldön.
Magyar zsidó sportolók, sportvezetők, edzők életművének, hagyatékának feldolgozása, kutatása, bemutatása.
Kemény Ferenc emlékének és szellemi örökségének ápolása, munkásságának széles körben történő bemutatása.
A totalitárius diktatúrák során üldözött, meghurcolt, meggyilkolt sportolók, edzők, sportvezetők emlékének ápolása, munkásságuk és eredményeik feldolgozása, és minél szélesebb körben történő bemutatása.
Magyar sporttörténelmi, kultúrtörténeti és történelmi hagyatékok összegyűjtése, feldolgozása, szakszerű megőrzése, archiválása, megjelentetése.
Kulturális és sportdiplomáciai kapcsolatok elősegítése.
Holokauszt kutatása és egyéb történelmi háttérkutatások.
Egyetemekkel, múzeumokkal, levéltárakkal és diplomáciai intézményekkel való együttműködés, közös oktatási-nevelési és tudományos, ismeretterjesztő projektek kidolgozásában és megvalósításában.
Magyar kulturális örökség védelme, műemlékvédelem, természeti értékek megóvása.
Nyomtatott kiadványok, audiovizuális anyagok, filmek készítése és megjelentetése.
Kulturális (irodalom, zene, képzőművészet), valamint szabadidős és sport rendezvények szervezése.
Fiatalok testi, lelki, szellemi és szociális fejlődésének elősegítése.

Az alapítvány tevékenysége: Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése, egészségügyi, szociális és sport tevékenység.
Az alapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:
[Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont]

Közhasznú tevékenység

Közfeladat
Jogszabályhely
1. Tudományos tevékenység, kutatás A tudományos kutatási stratégia megalkotása, a kutatás ösztönzése, eredményeinek nemzetközi közzététele kormányzati feladat 2014. évi LXXVI. tv. 4.§ (1) bek.

2. Oktatás, ismeretterjesztés Iskolai és felnőttoktatás és nevelés az állam feladata 2011. évi CXC. tv. 1.§ (2) és 2.§ (1)
3. Kulturális tevékenység Közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolása a helyi önkormányzat feladata 1991. évi XX. tv. 121.§ a)